İLETİŞİM VE MOTİVASYON EĞİTİMİ (ONLINE)

Kategoriler:

İLETİŞİM VE MOTİVASYON EĞİTİMİNİN AMACI

İletişim ve motivasyon eğitminin amacı ; bireysel iletişim tekniklerini geliştirerek sağlıklı ve etkin etkileşimler yaratılması, motivasyonun iş ve sosyal yaşamdaki etkisini keşfederek tekniklerinin öğretilmesi ve etkin kullanılması, yaratıcılık ve motivasyon bağının kurulmasının sağlanması hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

•İletişim ve anlamlandırılması, •İletişim süreci, engeller ve teşvikler, •Motivasyonun gerekliliği ve sağlanma önerileri, •Kişiler arası farklılıklar, •Motivasyonu içselleştirme, •Örnek olay ve uygulamalar

EĞİTİMİN FAYDALARI

Bireysel ve kurumsal motivasyonun yükseltilmesi için gerekli pratik ve teorik bilgiler sağlar.İletişim ve motivasyon arasındaki ilişki irdelenerek, her alanda karşılaşılan iletişim kaynaklı problemlerin çözümü kolaylaşır.

KATILIMCI DÜZEYİ

Her yaş-meslekten bireysel ve kurumsal katılımcılar eğitime katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

6 SAAT

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.