PROBLEM ÇÖZME & KARAR VERME EĞİTİMİ

PROBLEM ÇÖZME & KARAR VERME EĞİTİMİNİN AMACI

Problem / Çözüm kavramları ile problemlerin yapısı hakkında bilgi vermeyi, problem çözmede kullanılacak etkin ve yaratıcı araçları keşfetmeyi, zihnimizi en etkin şekilde kullanmayı ve karar verme eylemi ile zihnin senkranizasyonunu öğretmeyi hedeflemektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

•Kendini anlama,
•Kompleks düşünme,
•Teknik uygulama ve geliştirme,
•Problem çözme ve karar vermenin önündeki engeller,
•Amaç-araç süreci,
•Karar verme teknikleri,
•Örnek uygulamalar.

EĞİTİMİN FAYDALARI

Problem çözme teknikleri, iş hayatında karşılaşılabilen problemleri tespit etmeyi, tanımlamayı, uygun çözüm yöntemine karar vermeyi ve çözüm üretmeyi detaylı olarak inceleyen bir eğitimdir. Dersi başarı ile tamamlayan katılımcılar aşağıdaki yetkinliklere sahip olur:

 • Problemin Tanımlanmasını Yapabilir
 • Problemleri Yapılarına Göre Sınıflandırır
 • Problemin Tepki Türlerini Değerlendirir
 • Problem Yapısının Elemanlarını Bilir
 • Problem Çözmeye İlişkin Temel Kuralları Bilir
 • Genel Problem Çözme Modelini Uygular
 • Temel Problem Çözme Yöntemlerini Uygular
 • Yaratıcı Problem Çözme Tekniklerini Kullanır
 • Problem Çözme Tekniklerinin Seçimini Yapar
 • Problem Çözme Tekniklerini Kullanır
 • Karşılaştığı Problemlere Gerekli Teknikleri Uygular

KATILIMCI DÜZEYİ

Her yaş-meslekten bireysel ve kurumsal katılımcılar

EĞİTİMİN SÜRESİ

•12 / 8 Saat

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.