SÜREÇ YÖNETİMİ – ANALİZİ EĞİTİMİ (ONLINE)

Kategoriler:

SÜREÇ YÖNETİMİ – ANALİZİ EĞİTİMİNİN AMACI

Kuruluşların Stratejik Yönetimlerini Planlamak veya Mevcut Yönetimlerinin etkinliğini artırmak için, iş süreçleri yönetmek ve mevcut süreçlerini analiz etmek gerekmektedir. Müşteri, Tedarikçi ve diğer ilgili Taraflar ile ilgili ve özellikle Üretim/Hizmet Süreçleri başta olmak üzere tüm Süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreç performansının izlenmesi ve iyileştirmesi Eğitimin ana bileşenleridir. Etkin bir Süreç Yönetimi, Kuruluşların temel problemlerinin (organizasyonel) yetersizlik/uyumsuzluk, iletişim problemleri, kaynakların yönetilememesi, tekrar hatalar, vb. gibi) çözümünde katkı sağlar. Katılımcıların, farklı amaçlar/bakış açıları ile hazırlanan/hazırlanması gereken Süreçlerin Haritalanması, Analizi ve İyileştirilmesi için temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

•Uluslararası Yönetim Sistemleri ve Yaklaşımlarının (ISO 9001, 14001, 45001, EFQM Mükemmellik Modeli vb. gibi) bakış açısıyla süreç yaklaşımı,
•Fonksiyonel yönetim ile süreçlerle yönetim farklılıkları ve kazanımlar, Sistematik Yaklaşım,
•Süreçlerin Yönetimi – Süreçlerle Yönetim,
•Yönetsel- Operasyonel -Destek Süreçlerinin Belirlenmesi
•Süreçlerin Tanımlanması (Süreç amacı, akış diyagramları, sahiplendirme, süreçler arası etkileşim, performans göstergeleri ve ölçüm sistemi)
•Kurumsal Stratejik Amaç ve Hedefleri ile Süreçler özelinde Hedeflerin Belirlenmesi ve ilişkilendirme
•Süreçlerin Anahtar Performans Kriterleri ve Temel Performans Değerlendirmesi,
•Süreç İyileştirme Yaklaşımı
•Uygulamalar – Vaka Çalışmaları.

EĞİTİMİN FAYDALARI

Katılımcılar bu Eğitim ile, Kuruluşların Stratejik Yönetimlerinin bir parçası olan “Süreçlerinin Analizi ve Yönetimi” hakkında temel bilgileri öğrenebilecek; çalıştıkları Kuruluşun tüm Süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreç performansının izlenmesi ve iyileştirmesi amacıyla hazırlanan / hazırlanması gereken Süreçlerin Haritalanması, Analizi ve İyileştirilmesi için temel bilgi ve becerilerin kazanacaklardır.

KATILIMCI DÜZEYİ

Kuruluşlarda, kendi mesleki bilgi ve tecrübesi doğrultusunda, kuruluşun Süreçlerini Yönetmek-İyileştirmek için görevlendirilen ve Süreç Sorumlusu olmayı hedefleyen tüm kişiler katıabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

9 SAAT

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.