YÖNETİM SİSTEMLERİNE YÖNELİK STRATEJİK YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI EĞİTİMİ (ONLINE)

Kategoriler:

YÖNETİM SİSTEMLERİNE YÖNELİK STRATEJİK YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI EĞİTİMİNİN AMACI

•Uluslararası Yönetim Sistemleri ve Yaklaşımlarının (ISO 9001, 14001, 45001, EFQM Mükemmellik Modeli vb. gibi) esasını teşkil eden Statejik Yönetim Planlarının Hazırlanabilmesi için Kuruluşların Üst ve Orta Düzey Yöneticileri ile Stratejik Yönetim Planlaması hakkında bilgi edinmek isteyen Kişilere örneklerle bilgilendirme yapmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

•Stratejik Yönetim
İlgili Terim ve Kavramlar
•Stratejik Yönetim Süreci
ve Unsurları
•Uluslararası Yönetim Sistemleri ve Yaklaşımları açısından Stratejik Yönetim nedir?
•Misyon, Vizyon, Değerler ile Politikaların ve Stratejik Amaçların-Hedeflerin Belirlenmesi,
•Süreç Yönetimi ile Stratejik Planlama İlişkisi,
•Stratejik Yönetim Planı Örnekleri
•Uygulama Örnekleri ve Grup Çalışmaları.

EĞİTİMİN FAYDALARI

•Katılımcılar bu Eğitim ile, Uluslararası Yönetim Sistemleri ve Yaklaşımlarının (ISO 9001, 14001, 45001, EFQM Mükemmellik Modeli vb. gibi) esasını teşkil eden Stratejik Yönetim Planlarının Hazırlanabilmesi ve mevcut Planların geliştirilmesi için gerekli temel bilgiler öğrenecekler; ve bazı örnek uygulamaların yardımıyla Kuruluşların Üst ve Orta Düzey Yöneticilerinin desteğiyle görev aldıkları Kuruluşlarda Planların oluşturulması ve geliştirimesin de çalışabileceklerdir.

KATILIMCI DÜZEYİ

•Stratejik Yönetimini Planlamak veya İyileştirmek isteyen Kuruluşların Üst ve Orta Düzey Yöneticileri ile Stratejik Planlama hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm personel

EĞİTİM SÜRESİ

9 SAAT

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.